MarleyPraatPassie

Marley is een vader van twee kinderen en hecht veel belang aan het voorlezen en stimuleren van lezen bij kinderen. Op zijn website deelt hij graag zijn passie voor boeken en de voordelen van lezen met andere ouders en kinderen. Hij richt zich voornamelijk op inclusieve boeken met diversiteit erin verwerkt. Marley gelooft dat boeken niet alleen verhalen vertellen, maar ook de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen stimuleren en hen kunnen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Met zijn website wil Marley ouders en kinderen helpen om het plezier van lezen te ontdekken en te genieten van de vele voordelen die lezen biedt. Hij hoopt dat zijn bijdrage bijdraagt aan het creëren van een leescultuur in gezinnen en de leesvaardigheid van kinderen verbetert.